AM - Moped klass 1 och EPA-traktor

För att ta körkort för behörighet AM där man fåt rätt att köra EU-moped och traktor  krävs att man genomgår en utbildning och att man efter det gör ett kunskapsprov på Trafikverket. Här kommer en beskrivning av utbildningen hos oss. Att gå sin utbildning för behörighet AM hos oss innebär att man får en grundlig utbildning med lärare som har mångårig erfarenhet inom körkortsutbildning.

Teoriutbildningen

Minimikravet som ställs på utbildningen för behörighet AM är att man ska ha totalt minst 12 timmars utbildning, 8 av dessa timmar är teoretiska. Vi har 4 stycken teorilektioner som vardera är 2 timmar långa. På dessa lektioner är det obligatorisk närvaro. Utöver dessa lektioner så krävs att man läser mycket hemma.

Vi använder oss av utbildningsmaterialet Körkortsboken Moped i vår undervisning. Du köper det själv direkt på STR Service AB:s hemsida via den länk som du får från oss på trafikskolan när vi startar upp kursen.

I appen Körkortsboken finns allt du behöver för att kunna bli en trafiksäker och miljömedveten förare. Appen är dessutom framtagen och kvalitetssäkrad av STR Service AB så du kan vara säker på att all fakta är korrekt och att du lär dig allt du behöver.

Fakta och teori varvas med bilder och illustrationer för att du enkelt ska se och förstå det du läser. Du kan också välja själv hur du vill plugga – genom att läsa, öva eller svara på frågor.
Till varje kapitel finns det olika övningar, filmer och frågor där du kan välja fritt vilken del du vill börja med. Allt eftersom du lär dig mer så kan du följa din utveckling under delen “framsteg”.I appen kan du också sätta ihop egna test av de delar du vill testa dig på, eller låta systemet slumpa fram frågor för att likna Trafikverkets prov.
Läs mer om Körkortsboken här

Vi erbjuder även enskild hjälp om det skulle behövas.

Körutbildningen

Körutbildningen är upplagd på 2 moment. Moment 1 är manöverkörning som man gör i grupp och moment 2 är körning i trafik som man gör enskilt med en lärare. I kursen ingår 4 timmar körning som fördelas på manöverkörning på manöverbana och körning i trafik. I utbildningen ingår ingen uppkörning, men för att eleverna ska få skriva det slutliga teoretiska provet hos trafikverket krävs att eleven ska vara godkänd även på körningen som man gjort. Skulle lärarna anse att eleven inte uppfyller minimikraven för att räknas som godkänd på körningen kan det krävas fler lektioner. Skulle vi se att det behövs mer körning kommer föräldrarna att kontaktas och eventuellt läggs mer körning till mot en extra kostnad. Vid körningen står vi för moped men hjälm behöver ni tillhandahålla själva.

Körkortstillstånd

För att kunna ta körkort för behörighet AM hos oss på trafikskolan måste ni ha ett giltigt körkortstillstånd, detta söker man hos transportstyrelsen. Ansökan görs direkt på nätet på www.transportstyrelsen.se . Gå in under körkort och där hittar ni ansök om körkortstillstånd. Sedan går ni till en optiker och gör en synundersökning.

Kunskapsprovet hos Trafikverket

Det slutgiltiga kunskapsprovet skriver man hos Trafikverket, det krävs ingen uppkörning. Provet består av 70 frågor men 5 av dessa är testfrågor som inte räknas in i resultatet. Så maxpoäng på provet är 65 och kravet för att vara godkänd är 52 rätt. Vi kommer att boka in er till prov när vi ser att ni kommit en bit på väg med körkortsfrågorna och när ni är klar med hela kursen. När ni får tid för prov beror på när Trafikverket är i Lycksele och gör prov, dem kommer från Umeå och är här var annan vecka ungefär. Ni måste även ha fyllt 15 år innan ni får göra provet. När ni ska skriva provet hos Trafikverketverket måste ni ha med en giltig legitimation.

För att anmäla dig till AM-kurs klickar du här