AM - Moped klass 1 och EPA-traktor

För att ta körkort för behörighet AM där man fåt rätt att köra EU-moped och traktor  krävs att man genomgår en utbildning och att man efter det gör ett kunskapsprov på Trafikverket. Här kommer en beskrivning av utbildningen hos oss. Att gå sin utbildning för behörighet AM hos oss innebär att man får en grundlig utbildning med lärare som har mångårig erfarenhet inom körkortsutbildning.

Teoriutbildningen

Minimikravet som ställs på utbildningen för behörighet AM är att man ska ha totalt minst 12 timmars utbildning, 8 av dessa timmar är teoretiska. Vi har 4 stycken teorilektioner som vardera är 2 timmar långa. På dessa lektioner är det obligatorisk närvaro. Utöver dessa lektioner så krävs att man läser mycket hemma. Man måste jobba mycket med körkortsfrågorna och även läsa på i böckerna. Vi erbjuder även enskild hjälp om det skulle behövas.

Digitalt material

När du är anmäld till en kurs kommer du att få inloggningsuppgifter till våran elevcentral som du hittar på hemsidan. Där kommer du att kunna logga in och jobba med teorin. Teorin hos oss är helt digital och du kan jobba med den var du än är.

Moppeutbildning

Körutbildningen

Körutbildningen kommer att utföras av trafiklärare som har mångårig erfarenhet i yrket. Körutbildningen är upplagd på 2 moment. Moment 1 är manöverkörning som man gör i grupper om 4 elever och moment 2 är körning i trafik som man gör enskilt med en lärare. I kursen ingår 1,5 timmes manöverkörning på manöverbana och 2,5 timmars körning i trafik. Vi har valt detta upplägg för att eleverna ska få så mycket trafikvana som möjligt. Man lär sig bäst i trafiken inte på en manövergård. I utbildningen ingår ingen uppkörning, men för att eleverna ska få skriva det slutliga teoretiska provet hos trafikverket krävs att eleven ska räknas som godkänd även på körningen som man gjort. Skulle lärarna anse att eleven inte uppfyller minimikraven för att räknas som godkänd på körningen kan det krävas fler lektioner. Körningen görs med våra mopeder och ingen extra kostnad tillkommer för hyra, den ingår i paketpriset.

Körkortstillstånd

För att kunna påbörja utbildningen för behörighet AM hos oss på trafikskolan måste ni ha ett giltigt körkortstillstånd, detta söker man hos transportstyrelsen. Gå in på www.korkortsportalen.se under E-tjänster görs ansökan på nätet och sedan skall ett syntest göras hos en optiker. Se till att ansökan om körkortstillstånd görs så snabbt som möjligt så detta är klart innan kursen börjar.

Kunskapsprovet hos Trafikverket

Det slutgiltiga kunskapsprovet skriver man hos Trafikverket, det krävs ingen uppkörning. I Lycksele har dem sina lokaler på Hotell Lycksele. Provet består av 70 frågor men 5 av dessa är testfrågor som inte räknas in i resultatet. Så maxpoäng på provet är 65 och kravet för att vara godkänd är 52 rätt. Vi kommer att boka in er till prov när vi ser att ni kommit en bit på väg med körkortsfrågorna och när ni är klar med hela kursen. När ni får tid för prov beror på när Trafikverket är i Lycksele och gör prov, dem kommer från Umeå och är här var annan vecka ungefär. Ni måste även ha fyllt 15 år innan ni får göra provet. När ni ska skriva provet hos Trafikverketverket måste ni ha med en giltig legitimation.
De elever som genomför sin utbildning hos oss hjälper vi med att boka prov hos Trafikverketverket.

Anmälan gör du via vår E-handel som du hittar längst upp på sidan.