Anmälan Introduktionsutbildning

För att anmäla dig till introduktionsutbildning för att ta privat övningskörning går du in på vår E-handel. Under kategorin "KURSER" finns de kurstillfällen som är inplanerade utlagda. Där bokar du och betalar kursen på direkten.

Alla som ska delta på kursen måste bokas in, både den som ska övningsköra och handledaren/handledarna. Kursen är giltig i 5 år så har du gått denna utbildning inom de senaste 5 åren behöver du inte gå igen.