Släp BE och B96

Hos oss kan du ta körkort för tung släp.

 

B96 eller Utökat B som det ofta kallas innebär att du får köra ett ekipage där totalvikterna tillsammans på bil och släp blir max 4250 kg. För att ta B96 krävs enbart ett körprov. Vår utbildning för B96 är upplagd så att vi bokar in några körlektioner och slipar till din körning. Antalet lektioner anpassas utifrån dina tidigare körerfarenheter.

BE innebär att du får köra ett ekipage där totalvikterna tillsammans på bil och släp blir max 7000 kg. För BE krävs ett kunskapsprov och ett körprov. Utbildningen hos oss läggs upp på så sätt att teorin läser du in själv via en elevprotal där du har tillgång till bland annat körkortsfrågor. Sedan bokar vi in några körlektioner och kollar av om det är något du skulle behöva slipa på. Antalet lektioner anpassas utifrån dina tidigare körerfarenheter.